Κοσμητεία

Κοσμήτορας | Κοσμητεία | Γενική Συνέλευση της Σχολής

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Νικόλαος Χανιωτάκης

Καθηγητής,  Κοσμήτορας

Άγγελος Μπίλας

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Μιχάλης Παυλίδης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας

Μαρία Κανακίδου

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας

Ιωσήφ Παπαδάκης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής

Γεώργιος Κοσιώρης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ανδρέας Λυμπεράτος

Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Προϊσταμένη Γραμματείας

Μαρία Σμυρνάκη