Κοσμήτορας

Κοσμήτορας | Κοσμητεία | Γενική Συνέλευση της Σχολής

Κοσμήτορας
Νικόλαος Χανιωτάκης
Καθηγητής του Τμήματος Χημείας

Τηλέφωνο: 2810 393201
Fax:  2810 393202
e-mail: dean_se@uoc.gr
Σύντομο Βιογραφικό