Ημερομηνίες ορκωμοσιών

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

20 Νοεμβρίου 2015

18 Μαρτίου 2016 

22 Ιουλίου 2016

Οι τελετές ορκωμοσιών πραγματοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

 

Aκαδημαϊκό έτος 2014-2015

21 Νοεμβρίου 2014,  ώρα 11:00’

20 Μαρτίου 2015, ώρα 11:00’ 

17 Ιουλίου 2015