Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ Μαθήματα

Δείτε εδώ τη λίστα με τις κατηγορίες των μαθημάτων του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

έκδοση: 24-10-2017

Δείτε ΕΔΩ τη Βεβαίωση για συμμετοχή στις εξετάσεις (Σημ: η Βεβαίωση θα πρέπει να υπογράφεται από τον Καθηγητή/τρια και μετά να σφραγίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ) 

 

 

Εξεταστική ΣΘΕΤΕ Ιανουαρίου 2019


Αα

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων/Τμήμα

Εξέταση

1

Γ03Π10 Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή εργασία που πρέπει να παραδοθεί στον διδάσκοντα έως 25/1/2019.

2

ΣΘΤΕ-203 Πρακτική της Διδακτικής

Χανιωτάκης Νίκος,

Χατζηδάκης Γιώργος

Αναστασία Πρατικάκη

Δε γίνεται εξέταση, η βαθμολόγηση γίνεται από τους διδάσκοντες.

3

ΣΘΤΕ-201 Η Ψυχολογία του Εφήβου

Γεώργιος Κρασανάκης, Ομότ.Καθηγητής gekrasanakis@gmail.com /

Μαρία Μαρκοδημητράκη ΠΤΠΕ markodim@edc.uoc.gr

21/1, 5-8 μμ,

Τμήμα Χημείας: Αμφ.Α1, Α2, Α3

Τμήμα Βιολογίας: Αμφ. Α, Β, Αίθ. Α

4

Α07Π05  Η συγκριτική παιδαγωγική

Καλογιαννάκη Πέλλα

22/1, 9-12, ΤΜΕΜ, Αμφ.201, Αμφ.203, Ε204, Α212, Α208

 

5

Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Καρράς Κων/νος,

23/1, 5-8 μμ

Τμήμα Χημείας: Αμφ. Α1, Α2, Α3 και

Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών: Αμφ.Β

6

Α05Π06 Η έμφυλη ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης

Χουρδάκης Αντώνης, Καθ. ΠΤΔΕ

24/1, 9-12, Αμφ.201, ΤΜΕΜ

7

ΣΘΤΕ-204 Θεμελιώδη Ζητήματα Παιδαγωγικής Επιστήμης

Αναστασία Πρατικάκη, ΕΔΙΠ ΣΘΕΤΕ, a.pratikaki@uoc.gr

25/1, 9-12, ΤΜΕΜ, Α212

8

ΣΘΤΕ-206 Διδασκαλία και αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αναστασία Πρατικάκη, ΕΔΙΠ ΣΘΕΤΕ, a.pratikaki@uoc.gr συνδιδασκαλία:  Ειρήνη Σπανάκη spanakire@gmail.com

 

25/1, 5-8 μμ, Τμήμα Βιολογίας, Αμφ.Β

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘΕΤΕ : ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 (24/9/2018 – 21/12/2018)

ημερομηνία έκδοσης : 15/10/2018

 

αα

Τίτλος μαθήματος

Κατηγ

ECTS

Διδάσκων/Τμήμα

Διδασκαλία

Σύγγραμμα

Σημειώσεις/Syllabus

εδω

1

ΣΘΤΕ-201

Ψυχολογία

του Εφήβου

Β1

4

Γεώργιος Κρασανάκης, Ομότ.Καθηγητής gkekrasanakis@

gmail.com /

Μαρία Μαρκοδημητράκη

ΠΤΠΕ

markodim@edc.

uoc.gr

Δευτέρα 11-2 ΤΜΕΜ,

Ε204

1.Η εφηβεία: ψυχολογική

θεώρηση, Ν.Σανιδάς, 2016 (κωδ. 68402019

2. Ψυχολογία παιδιού και εφήβου,

Ν. Σανιδάς, 2003, κωδ.68403888

Όλα τα μαθήματα 

θα γίνονται στο Ηράκλειο

Δείτε εδώ 

το syllabus του

μαθήματος

 

2

ΣΘΤΕ-203

Πρακτική της

Διδακτικής

Γ2

4

Χανιωτάκης Νίκος,

Χατζηδάκης Γιώργος

Αναστασία Πρατικάκη

Έναρξη μαθημάτων

27/9/2018 Η παρουσία

των φοιτητών στο 1ομάθημα

είναι υποχρεωτική.

Μαθήματα κάθε

Πέμπτη & Παρασκ.

4-6, Αίθ.307 Χημεία

 

Πρακτική άσκηση

σε σχολεία.

Προαπαιτούμενα:

ΣΘΤΕ-202

Διδακτική των Φυσικών

Επιστημών ή ΤΕΥ-302

Διδακτικής της

Πληροφορικής

3

ΣΘΤΕ-204

Θεμελιώδη Ζητήματα

Παιδαγωγικής Επιστήμης

Α1

6

Αναστασία

Πρατικάκη,

ΕΔΙΠ ΣΘΕΤΕ, a.pratikaki@uoc.gr

Τρίτη 4-6 αίθ. Β, Βιολογία & Παρασκευή

9-11, Αίθ.Γ κτήριο

Φυσικού (η αίθ.

ανήκει στη Βιολογία)

1.Εισαγωγή στην

Παιδαγωγική, Κυριακίδη ΙΚΕ,

2016, κωδ.59396252

2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ν.Σανιδάς, 2013, κωδ.

Όλα τα μαθήματα θα

γίνονται στο Ηράκλειο

https://elearn.uoc.gr/

course/

Η παρουσία στο πρώτο

μάθημα 25/9, είναι

υποχρεωτική

Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος.

4

ΣΘΤΕ-206

Διδασκαλία και αξιολόγηση

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Α1

6

Αναστασία

Πρατικάκη,

ΕΔΙΠ ΣΘΕΤΕ, a.pratikaki@uoc.gr συνδιδασκαλία:  Ειρήνη Σπανάκη spanakire@gmail.com

Πέμπτη &

Παρασκευή

6-8, Αμφ.2,

Χημεία

1.Διδασκαλία παιδιών

με ειδικές ανάγκες

στο συνηθισμένο σχολείο, εκδ.Γρηγόρη, κωδ.32998170

2. Παιδιά με ειδικές ανάγκες, Lee Heward,

κωδ. 12761874

https://elearn.uoc.gr

course/

view.php?id=1199

Όλα τα μαθήματα

θα γίνονται στο

Ηράκλειο.

Yποχρεωτική η πρώτη

συνάντηση του

μαθήματος,όπου θα

οριστούν:

α) το  πρόγραμμα που θα

ακολουθηθεί, όπως και

οι τεχνικές και μέθοδοι που

θα χρησιμοποιηθούν

β)θα οριστούν ομάδες

εργασίας και τρόπος

επικοινωνίας

ανάμεσα σε φοιτητές και

φοιτητές και καθηγήτρια

γ) θα γίνει ενημέρωση

αναφορικά

με τους τρόπους

αξιολόγησης

 

Δείτε  εδώ το

syllabus

του μαθήματος.

https://elearn.uoc.gr

course/

view.php?id=1191

 5

Γ03Π10 Τεχνολογίες

της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

 Β2

 4

 Κλεισαρχάκης

Μιχάλης, ΕΔΙΠ

ΠΤΔΕ

 Τρίτη, 5-8,

ΤΜΕΜ, Ε204

1.Υπερμέσα στην εκπαίδευση, Μεταίχμιο, 2000, κωδ. 24315

2.Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου

στην υπηρεσία

της μάθησης, Καστανιώτης,

2005, κωδ.

16993

Τα μαθήματα ξεκινούν

2/10/18 και γίνονται

στο Ηράκλειο.

Δείτε εδώ 

το syllabus του

μαθήματος.

https://eclass.edc.

uoc.gr/

courses/

PTDE140/

6

Α07Π05  Η συγκριτική παιδαγωγική

Α3

 4

Καλογιαννάκη

Πέλλα

Θα γίνουν 3

δίωρες

διαλέξεις

στο Ηράκλειο

1.Περί συγκριτικής παιδαγωγικής, μελέτες και προβληματισμοί στον 19ο, 20ο και 21ο αιώνα, εκδ.Διάδραση 2018, κωδ. 77116365

2. Περί συγκριτικής παιδαγωγικής, Gutenberg, 2015, κωδ. 41964287

Δείτε εδώ την

ανακοίνωση

για τις διαλέξεις που

θα γίνουν

στο Ηράκλειο

 

Δείτε εδώ το

syllabus του

μαθήματος.

7

Α01Π01 Εισαγωγή

στην Παιδαγωγική

Α1

 

4

Καρράς Κων/νος,

 

 

Θα γίνουν 4

διαλέξεις στο

Ηράκλειο

1.Η παιδαγωγική επιστήμη

άλλοτε και τώρα, εκδ.Δαρδάνος, 2014, κωδ. 41955735

2. Ο εκπαιδευτικός σε ένα κόσμο που αλλάζει, εκδ.Δαρδάνος, 2011, κωδ.12584256

Θα αναρτηθούν

ανακοινώσεις

για τις διαλέξεις.

https://eclass.edc.

uoc.gr/courses/

PTDE124/

 

8

Α05Π06 Η έμφυλη ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης

Α3

4

Χουρδάκης

Αντώνης,

Καθ. ΠΤΔΕ

 

1.Ανομολόγητα μυστικά κοριτσιών από το παρελθόν, Gutenberg, 2014, κωδ.41959758

2.Από τη μικροϊστορία της εκπαίδευσης. Δύο ανέκδοτα λευκώματα φιλίας 1900-1904 και 1926-1927, Διάδραση, 2017, κωδ. 68403370

 Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος

 

 


ΣΘΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

(184-ΣΘΕΤΕ-...κωδικός μαθήματος) Έκδοση 14-6-2018

Εγκρίθηκε απο Συνεδρίαση Κοσμητείας 14/6/2018

 

 

αα

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 ΕCTS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΠΔΕ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΤΟΣ

ΚΩΔ.ΕΥΔ.

                 

1

ΣΘΤΕ202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 6

Γ1.3

Χανιωτάκης

Νίκος

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Πατάκης

Αθήνα

2011

12979204

Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Γρηγόρη Χριστίνα & Σια

Αθήνα

2008

22246

2

ΣΘΤΕ-301 Η αξία της κίνησης και της διατροφής στο σύγχρονο άνθρωπο

 -

 

Στρατάκης

Μανόλης, Ζαχαριουδάκης

Στέλιος

Δεν υπάρχουν συγγράμματα. Δίνονται σημειώσεις.

 
3

ΣΘΤΕ101 Αρχές Οικονομίας

 6

 

 

Mankiw N.Gregory, Taylor P. Mark

Εκδ.Α. Τζιόλα & Υιοί ΑΕ

2016, 3η έκδοση, Θεσ/κη

59382728

Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent

Εκδ.Κριτική ΑΕ Αθήνα

2013, 1η έκδοση

32997689

4

 

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

 4

 

Α2.1

Καλογιαννάκη

Πέλλα

Η Γλώσσα των Τοίχων

Gutenberg

2013 Αθήνα

22767271

Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης

Gutenberg

2011 Αθήνα

12583785

5

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

4

Α3.1

Δαλακούρα

Κατερίνα

Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, Παντελής Κυπριανός

 

Βιβλιόραμα

1/2004 Αθήνα

 3819

Πανόραμα Ιστορίας της εκπαίδευσης, επιμ.Σήφης Μπουζάκης, Τόμος 2

Gutenberg,

1η έκδοση, Αθήνα,  2011

12570706

6

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 4

Β3

Κλεισαρχάκης

Μιχάλης

Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία

Μεταίχμιο

 1η εκδ. 2006

24194

Ηλεκτρονική Μάθηση

 Κριτική ΑΕ

1η εκδ. 2017

68379927

7

ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης

4

 Γ1.3

Νικολίτσα Δάφνη

 

Οικονομική Εκπαίδευση, διδακτική των οικονομικών, Whitehead David., Μακρίδου - Μπούσιου Δέσποινα

Δαρδάνος

Αθήνα 1995

31894

Εισαγωγή στη διδακτική των οικονομικών, Μαγουλά Χαρά

Δαρδάνος

Αθήνα 2009

31323

 

   

 

Οικονομική Εκπαίδευση,  Κων/νος Μπουρλετίδης

Εκδ.Ευρασία

 Αθήνα 2010

 22700018

 

 

 

 ΣΘΕΤΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ακαδ.έτος 2017-18)

27/8-14/9/2018  (έκδοση 19-7-2018)

 

αα

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων/ Τμήμα

Εξέταση

 

1

Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Κων.Καρράς, ΠΤΔΕ, kgkarras@gmail.com

6/9, 1-4 μμ, ΤΜΕΜ, Αμφ. 201

2

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

7/9, 1-4 μμ, Βιολογία Αμφ.Α, Αιθ.Α

3

ΣΘΤΕ-201 Ψυχολογία του Εφήβου

Γεωρ. Κρασανάκης, Ομότιμος Καθ.ΠΚ gekrasanakis@gmail.com       / Μαρία Μαρκοδημητράκη-ΠΤΠΕ

10/9, 5-8 μμ, Βιολογία, Αμφ. Α

4

ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας

 

Δρακάκη Ελένη elina.drakaki@gmail.com, e.drakaki@uoc.gr (συμβασ.ΣΘΕΤΕ)

11/9, 5-8 μμ, ΤΜΕΜ, Αμφ.203, Α214

5

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Πέλλα Καλογιαννάκη, ΠΤΔΕ

12/9/2018 εάν υπάρχει φοιτητής για την εξεταστική να στείλει email στο tsalimi@admin.uoc.gr

6

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Αντ.Χουρδάκης, ΠΤΔΕ, ahurdakis@edc.uoc.gr

12/9, 5-8 μμ, Υπολογιστές, Αμφ.Α

7

ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία

Ελένη Κατσαρού, ΦΚΣ  katsarou@fks.uoc.gr

13/9, 1-4 μμ, Βιολογία, Αμφ.Α

8

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com  kleisarx@edc.uoc.gr

14/9, 1-3 μμ, Υπολογιστές, Αμφ. Α

9

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κλεισαρχάκης Μιχάλης , ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

14/9, 3-6 μμ, Υπολογιστές, Αμφ. Α
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 

(εξεταστική περίοδος ΣΘΕΤΕ: 29/5/2018-15/6/2018)

 

 

αα

Μάθημα

Διδάσκων/Τμήμα

Εγγεγραμένοι

 Εξέταση

1

ΣΘΤΕ-202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νίκος Χανιωτάκης, Συνδιδασκαλία: Α. Πρατικάκη, Ε.Βαρδαλαχάκη, Γ.Καραδάμογλου, Α.Σιακαβάρα, Α.Σφακιανάκη, Σ. Τερζάκης, Ε.Φανουράκη

92

Τελική συνάντηση μαθήματος:

18/5, 4-6 μμ, Αίθουσα Σεμιναρίων Χημείας

2

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

268

6/6, 9-12, Αμφ. Α, Β, Τμήμα Βιολογίας

 

3

ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας

Δρακάκη Ελένη  e.drakaki@uoc.gr

192

11/6/2018, 1-4 μμ, Αμφ. Α1, Α2, Α3 Τμήμα Χημείας

4

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com  kleisarx@edc.uoc.gr

92

12/6, 5-8 μμ, Αμφ.Α,Β,Τμήμα Φυσικής

5

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Πέλλα Καλογιαννάκη, ΠΤΔΕ

442

13/6, 5-8 μμ, Αμφ. 201, 203, Α212, Α214, Ε204 ΤΜΕΜ

Έκδοση: 10-5-2018 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΘΕΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18  

 

 

 

 

 

αα

Τίτλος μαθήματος

Κατηγ

ECTS

Διδάσκων/Τμήμα

Διδασκαλία

Σύγγραμμα

Σημειώσεις

1

ΣΘΤΕ-202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Γ1.3

6

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νίκος Χανιωτάκης, Συνδιδασκαλία: Α. Πρατικάκη, Ε.Βαρδαλαχάκη, Γ.Καραδάμογλου, Α.Σιακαβάρα, Α.Σφακιανάκη, Σ. Τερζάκης, Ε.Φανουράκη

Πέμπτη 4-6 μμ & Παρασκευή 4-6 μμ, αίθ. Σεμιναρίων 307 Τμ. Χημείας

1)Διδάσκοντες Φυσικές Επιστήμες, εκδ. Παττάκη, 2011 κωδ.ευδ. 12979204 

2) Διδακτική Φυσικών Επιστημών, εκδ.Γρηγόρη Χριστίνα και ΣΙΑ, 2008 κωδ. Ευδ. 22246

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει απαραίτητα να έρθουν στην πρώτη συνάντηση 8/2/2018

2

ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας

 

6

Δρακάκη Ελένη  e.drakaki@uoc.gr (συμβασ.ΣΘΕΤΕ)

Η διδάσκουσα του μαθήματος κ. Ελένη Δρακάκη έχει ώρες γραφείου για τους φοιτητές

κάθε Πέμπτη 10.30-12.30 στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ, στάθμη 4, γραφείο 404, τηλ. 2810 393204

Τετάρτη 1-3 & Πέμπτη1-3 μμ, αίθουσα Ε204 , ΤΜΕΜ

1)  Mankiw Gregory N., Taylor Mark P., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Εκδόσεις Τζιόλα, 3η έκδοση, 2016 Κωδ. στον Εύδοξο 59382728

2) Parkin Μ., Powell Μ., Matthews Κ., Αρχές Oικονομικής. Εκδόσεις Κριτική, 2013.
Κωδ. στον Εύδοξο 32997689 3) William Scarth, Θωμάς Μούτος, Σύγχρονη Οικονομική: Θέματα και μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης. Εκδόσεις Gutenberg, 1η έκδοση, 2011 Κωδ. στον Εύδοξο 32212  

Δείτε εδώ 

syllabus 

https://elearn.uoc.gr /course/view.php?id =92

3

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Α2.1

4

Πέλλα Καλογιαννάκη, ΠΤΔΕ

Ρέθυμνο

1)Π.Καλογιαννάκη-Κ.Γ. Καρράς Η Γλώσσα των Τοίχων, Αθήνα Εκδόσεις Guttenberg, 2012, κωδ. 22767271

2)Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής, ή προς έναν Προμηθεϊκό Ουμανισμό στη Νέα Κοσμόπολη, Διάδραση, Αθήνα 2012, κωδ.ευδ. 12266058

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

Θα γίνουν 3 διαλέξεις στο Ηράκλειο.

4

ΣΘΤΕ-302 Ακαδημαϊκά Αγγλικά

 

2*

Συνδιδασκαλία: Μ.Κουτράκη, Κ. Κατσαμποξάκη- Hodgets, ΕΕΠ ΣΘΕΤΕ

Ηράκλειο

Το μάθημα γίνεται με σημειώσεις από το βιβλίο : Robinson and Stoller (2008) Write like a Chemist: A guide and resource, Oxford University press;Oxford (Δε δίνεται σύγγραμμα στον Εύδοξο)

Σύμφωνα με απόφαση Επιτροπής Σπουδών ΣΘΕΤΕ της 16/2/2016. Αναλυτικές πληροφορίες για το μάθημα Academic English info.

 

*: Δεν προσμετράται στη λήψη πτυχίου

           

5

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

Α3.1

 

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

Ρέθυμνο

1.Παντελής Κυπριανός, Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα Βιβλιόραμα, 2004. (εξαιρούνται οι σελ 1-41). 2. Αλέξης Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Το ανακοπτόμενο άλμα: τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2013. 2. Σήφης Μπουζάκης, επιμ. Πανόραμα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 2. Αθήνα: Gutenberg, 2011.  (εντός ύλης οι σελίδες: 43-98, 117-136, 201-222, 241-298, 241-402, 557-566, 597 -616, 1009-1030)

Δείτε εδω το Syllabus και σημειώσεις θα βρείτε στο e-learning 3 Διαλέξεις

Γραπτές

εξετάσεις (ανοιχτές σημειώσεις)

6

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Β3

 

Κλεισαρχάκης Μιχάλης , ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

Δευτέρα 6-8 μμ, αίθουσα Α208 ΤΜΕΜ

1) Ηλεκτρονική Μάθηση, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Εκδόσεις Κριτική, κωδ.Ευδόξου 68379927       

2) Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Σολομωνίδου Χριστίνα, Μεταίχμιο, 2006, Αθήνα,κωδ.ευδ. 24194  

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου. Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

Τα μαθήματα ξεκινάνε τη Δευτέρα 5-2-2018. 

Δηλώσεις μαθημάτων: 19/2-5/3/2018.

(έκδοση 2-2-2018)

 

 

 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 

 (εξεταστική περίοδος ΣΘΕΤΕ: 8-26/1/2018)

 

 

 

 

αα

Μάθημα

Κατηγ

ECTS

Διδάσκων/Τμήμα

Εγγεγρ

Εξέταση

1

ΣΘΤΕ-301 Η αξία της κίνησης και της διατροφής στο σύγχρονο άνθρωπο

-

2

Εμμ. Στρατάκης, stratakism@biology.uoc.gr            Στ. Ζαχαριουδάκης, ΕΕΠ Φυσ.Αγωγής, unisport@admin.uoc.gr

135

10/1/2018, Βιολογία, αίθουσα Γ (απέναντι από το κυλικείο)  5-8 μμ. Θα γίνει η παρουσίαση των δοθέντων εργασιών, για βαθμολόγηση.

2

ΣΘΤΕ-201 Ψυχολογία του Εφήβου

Β1

4

Γεωρ. Κρασανάκης, Ομότιμος Καθ.ΠΚ gekrasanakis@gmail.com / Μαρία Μαρκοδημητράκη-ΠΤΠΕ

447

11/1/2018, 5-8 μμ, Αμφ.Α201, Α203, Α212, Α214, Ε204,ΤΜΕΜ 

3

Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Α1

4

Κων.Καρράς, ΠΤΔΕ, kgkarras@gmail.com

371

16/1/2018, 5-8 μμ, Αμφιθέατρα 1,2,3  Χημεία

4

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Β3

4

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com  kleisarx@edc.uoc.gr

93

22/1/2018, 5-8 μμ, Αμφιθέατρα Α, Β,  Βιολογία

 

5

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Α4

(4)

Αντ.Χουρδάκης, ΠΤΔΕ, ahurdakis@edc.uoc.gr

199

23/1/2018, 1-4 μμ, Αμφιθέατρα 1,2,3  Χημεία23/1/2018, 1-4 μμ, Αμφιθέατρα 1,2,3  Χημεία

6

ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία

Β2.1

4

Ελένη Κατσαρού, ΦΚΣ  katsarou@fks.uoc.gr

173

26/1/2018, 4-6 μμ, Αμφιθέατρα 201, 203, ΤΜΕΜ

Έκδοση: 15/12/2017


 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18  (25/9 - 22/12/2017)

 

 

 

 

 

αα

Τίτλος

Μάθημα

Κατηγ

ECTS

Διδάσκων

Διδασκαλία

Σημειώσεις

1

ΣΘΤΕ-301 Η αξία της κίνησης και της διατροφής στο σύγχρονο άνθρωπο

 

2

Εμμ. Στρατάκη, Ομότ. Καθ. Βιολογίας stratakism@biology.uoc.gr / Στ. Ζαχαριουδάκης, ΕΕΠ Φυσ.Αγωγής unisport@admin.uoc.gr

Τετάρτη 5-7 μμ αίθουσα πολυμέσων Ε.141 Βιολογίας

Τα θέματα που θα διδαχθούν και δε συμπεριλαμβάνονται

στα συγγράμματα θα δοθούν σε σημειώσεις.

Η αλλαγή του ονόματος του μαθήματος

εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της

13-7-2017

2

ΣΘΤΕ-201 Ψυχολογία του Εφήβου

Β1

4

Γεωρ. Κρασανάκης, Ομότιμος Καθ.ΠΚ gekrasanakis@gmail.com / Μαρία Μαρκοδημητράκη-ΠΤΠΕ

Δευτέρα, 11-2, ΤΜΕΜ Ε204

Όλα τα μαθήματα

γίνονται στο Ηράκλειο. Δείτε εδώ το σχέδιο των μαθημάτων.

3

ΣΘΤΕ-203 Πρακτική της Διδακτικής

Γ2

4

Νίκος Χανιωτάκης, ΧΗΜ / Δημ.Σταύρου, ΠΤΔΕ dstavrou@edc.uoc.gr / Γ. Χατζηδάκης, Β'θμια, ghatzi61@gmail.com

Η κα Αναστασία Πρατικάκη δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10-12

στο γραφείο 201 στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ (στάθμη 2)

τηλ. 2810 393206 (a.pratikaki@uoc.gr)

Πέμπτη-Παρασκ. 4-6, αίθουσα σεμιναρίων 307 Χημείας 

Έναρξη μαθημάτων

28/9/2017

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Προαπαιτούμενο είναι το μάθημα ΣΘΤΕ-202: Διδακτική των

Φυσικών Επιστημών,

που προσφέρεται κάθε εαρινό εξάμηνο σε όλη

τη ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ:

1.Άξονες αξιολόγησης

2.Ενημερωτικό υλικό

3.Έντυπο αξιολόγησης

4.Έγκριση από ΥΠΕΘ

5.Παρουσιολόγιο

6.Σχέδιο μαθήματος τελικό

7.Οδηγίες ΥΠΕΠΘ

4

Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Α1

(4)

Κων.Καρράς, ΠΤΔΕ, kgkarras@gmail.com

Ρέθυμνο

Θα γίνουν διαλέξεις

στο Ηράκλειο.

link μαθήματος που εμπλουτίζεται διαρκώς 

 

5

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Α4

(4)

Αντ.Χουρδάκης, ΠΤΔΕ, ahurdakis@edc.uoc.gr

Ρέθυμνο

 

6

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Β3

(4)

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com kleisarx@edc.uoc.gr

Ρέθυμνο

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος  

7

ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία

Β2.1

(5)

Ελένη Κατσαρού, ΦΚΣ katsarou@fks.uoc.gr

Ρέθυμνο

Υποστηρίζεται από e-learning. Όλες οι πληροφορίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος (αξιολόγηση, εργασίες, παρακολούθηση από απόσταση, διαλέξεις στο Ηράκλειο, κτλ υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος 

https://elearn.uoc.gr/

course/view.phpid=592)

έκδοση: 24-10-2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΣΘΤΕ: 25/8-15/9/2017) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ & ΑΛΛΑ

 

 

 

αα

Μάθημα

Διδάσκων

Εγγεγραμένοι

 Εξέταση

Τόπος

1

ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου

Μαρκοδημητράκη Μαρία, ΠΤΠΕ, Κρασανάκης Γεώργιος,Ομοτ.Καθ. Ψυχολογίας, ΣΚΕ

199

1/9, 1-4 μμ

ΤΜΕΜ, Αμφ.Α201, Αμφ.Α203

2

ΣΘΤΕ101 Αρχές Οικονομίας

Δρακάκη Ελίνα, ΣΘΕΤΕ

31

4/9, 5-8 μμ

Υπολογιστές, Α113

3

Β05Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μουζάκη, ΠΤΔΕ

51

5/9, 5.30-8.30

Ρέθυμνο αίθουσα Δ7

4

ΦΒ255.1/ΚΠΑ014 Ειδική Διδακτική: Φιλοσοφία για τους Εφήβους

Γκαδρής Στέλιος, ΦΚΣ

10

7/9, 14.30-17.30

Ρέθυμνο, Αμφ.Α

5

ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής

Κατσαρού Ελένη, ΦΚΣ

53

11/9, 1-3

Φυσική, Αίθ. 3

6

Ψ2301 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Κοκκινάκη Θεανώ, Ψυχολογία, ΣΚΕ

82

11/9, 1-3

Φυσική, Αμφιθέατρο Ξανθόπουλου-Πνευματικού, Αμφ. Β

7

Α05Π06 Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Χουρδάκης Αντώνης, ΠΤΔΕ

45

11/9, 5-8

Βιολογία, Αμφ.Α

8

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Καλλογιαννάκη Πέλλα, ΠΤΔΕ

100

12/9, 1-4

Βιολογία, αμφ.Α

9

ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Αλεξάκης Μανόλης, ΦΚΣ

88

12/9,  5-8 μμ

ΤΜΕΜ, Αμφ.Α203

10

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

71

13/9, 1-4 μμ

Υπολογιστές, Αμφ.Α

11

ΣΘΤ202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Χανιωτάκης Νίκος, Χημεία

50

14/9, 1-4

Χημεία, Αμφ.Α1

12

ΣΘΤ301 Κίνηση και Ποιότητα Ζωής

Στρατάκης Εμμανουήλ, Ομότ.Καθ.Βιολογίας, Ζαχαριουδάκης Στέλιος ΕΕΠ

131

14/9, 5-8 μμ

Βιολογία, Αμφ.Α

13

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

13

15/9, 9-12

Βιολογία, αίθ.Γ

14

Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Καρράς Κων/νος, ΠΤΔΕ

118

15/9, 1-4 μμ

Υπολογιστές, Αμφ. Α,Β

15

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

36

15/9 , 5-8 μμ

ΤΜΕΜ,  Α214

Έκδοση 25/07/2017, 10:53'

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. ΓΚΑΔΡΗ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ" (ΦΒ255.1 / ΚΠΒ014)

Ύλη για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου:

-  Σημειώσεις μαθημάτων (από τις παραδόσεις)

-  Αναρτημένες σημειώσεις στη σελίδα του μαθήματος αλλά και στο FreeOpenClass:

«Δομή μιας φιλοσοφικής έρευνας»

«Ερώτημα, Διαμεσολάβηση και Πέρας»

«Η αφορμή μιας φιλοσοφικής έρευνας»

«Matthew Lipman, Εισαγωγή»

Ο βαθμός στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη γραπτή εξέταση.

Στέλιος Γκαδρής «Φιλοσοφία για εφήβους» (ΦΒ255/1 / ΚΠΒ014)"

Και ο σύνδεσμος είναι: http://www.fks.uoc.gr/greek/grammateia.php

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (29/5-16/6/2017) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ & ΑΛΛΑ

 

 

 

 

αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Εγγεγραμένοι

Κατηγορία

 Διδάσκων

Εξέταση

1

ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής

 

 86

Β2

Κατσαρού Ελένη, ΦΚΣ

6/6/2017, 5-7 μμ, Αμφ.Α Τμήμα Βιολογίας

2

Β05Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές

 

 73

Β1

κ. Μουζάκη,  ΠΤΔΕ

7/6/2017, 11.30-2.30, Α113, Α125 Τμήμα Επιστ. Υπολογιστών

3

Α05Π01 Κοινωνιολογία

της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

 

305

Α2.1

Πέλλα Καλογιαννάκη, ΠΤΔΕ

8/6/2017, 1-4 μμ, Α1, Α2, Α3 Τμήμα Χημείας

4

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 

45

Β3

Κλεισαρχάκης Μιχάλης,ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

12/6/2017, 5-8 μμ, Α2 Τμήμα Χημείας

5

ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας

6

53

-

Δρακάκη Ελένη (συμβασ.ΣΘΕΤΕ)

elina.drakaki@gmail.com

e.drakaki@uoc.gr

13/6/2017, 5-8 μμ, Α121, Α113 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

6

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

 

75

Α3.1

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

14/6/2017, 1-4 μμ, Α1, Τμήμα Χημείας

7

ΣΘΤΕ-202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

6

93

Γ1.3

Νίκος Χανιωτάκης, Χημεία

Σταύρου, ΠΤΔΕ

Κλεισαρχάκης, ΠΤΔΕ

Βαρδαλαχάκη, Φουσκάκη, Χημεία Χατζηδάκης, Καθηγητής Β’θμιας

10/6/2017,

12-3μμ, Α1, Α2 Τμήμα Χημείας

8

ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

110

Α2.1

Μανόλης Αλεξάκης, ΦΚΣ (alexakis.em@gmail.com)

16/6/2017, 1-4 μμ, Αμφ.Α, Α113 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

9

ΦΒ255.1/ΚΠΒ014 Ειδική Διδακτική: Φιλοσοφία για τους Εφήβους

 

 

Β2

Στέλιος Γκαρδής

sgadris@gmail.com (συμβασ.ΦΚΣ)

Τρίτη 20 Ιουνίου, στις 14:30 στις αίθουσες Β, Γ, στο Ρέθυμνο


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  & ΑΛΛΑ

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 (6/2-19/5/2017)

 

 

 

αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Κατη-

γορία

Διδάσκων/ Τμήμα

 Διδασκαλία

Σημαντικές Σημειώσεις

1

ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας

6

 

Δρακάκη Ελένη

elina.drakaki@gmail.com

e.drakaki@uoc.gr

(συμβασ.ΣΘΕΤΕ)

Τρίτη, 12-2 Αίθουσα Α113 και Τετάρτη 12-2, Αίθουσα Α125 στο Τμ.Επιστ.Υπολογιστών

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

Σημειώσεις εδώ.

2

ΣΘΤΕ-202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

6

Γ1.3

Νίκος Χανιωτάκης, Χημεία

Σταύρου, ΠΤΔΕ

Κλεισαρχάκης, ΠΤΔΕ,

Βαρδαλαχάκη, Φουσκάκη, Χημεία

Χατζηδάκης,Καθηγητής Β'θμιας

Πέμπτη & Παρασκευή 4-6 Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήμα Χημείας

Έναρξη μαθημάτων 16/2/2017 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει απαραίτητα να πάνε στην πρώτη συνάντηση. 

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

3

ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης

 

Γ1

Δάφνη Νικολίτσα, Οικονομικό Τμήμα

Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος  g.meramveliotakis@uoc.gr

Πέμπτη 2.30-5.30    Αίθ.Δ2-Γ, Ρέθυμνο. Δείτε εδώ επείγουσα ανακοίνωση για την εγγραφή στο μάθημα.

Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος.

4

Β05Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές 

 

Β1

Συνδιδασκαλία κ.κ.Μουζάκη, Κουρκούτας από ΠΤΔΕ

Πέμπτη 11.30-2.3  Αίθ.Β126 Ρέθυμνο

Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος.

5

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου - Πολίτη

 

Α2.1

Πέλλα Καλογιαννάκη, ΠΤΔΕ

1η διάλεξη: Παρασκευή 10/2, 10-12, Αίθουσα 1, Τμήμα Φυσικής

2η διάλεξη: Πέμπτη 16/3, 10-12, αίθ.Α210 ΤΜΕΜ

Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος. 

6

ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Α2.1

Μανόλης Αλεξάκης, ΦΚΣ (alexakis.em@gmail.com)

κάθε Τρίτη, 6-8 μμ, Αμφ.Α2 Τμήμα Χημείας

Οι ώρες υποδοχής και συνεργασίας με τους φοιτητές είναι κάθε Παρασκευή 11-12 στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στάθμη 4 γραφ. 404.

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος. 

Υποστηρίζεται από το

https://elearn.uoc.gr/course

/view.php?id=963

7

ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής

 

 

B2

Κατσαρού Ελένη, ΦΚΣ

1η διάλεξη: Τρίτη 7/2, 1-3 μμ, Αμφ.Α1 Τμήμα Χημείας  

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

 

 

8

ΣΘΤΕ302 Ακαδημαϊκά Αγγλικά

 

2*

-

Συνδιδασκαλία κ.κ. Κουτράκη, Κατσαμποξάκη, ΕΕΠ ΣΘΕΤΕ

 

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Σπουδών ΣΘΕΤΕ 16-2-2016

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

 

9

ΦΒ255.1/ΚΠΒ014 Ειδική Διδακτική: Φιλοσοφία για τους Εφήβους

 

Β2

Στέλιος Γκαρδής (συμβασ.ΦΚΣ)

Τετ.5.30-8.30,            Αίθ.5, Ρέθυμνο

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

10

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

 

Α3.1

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

Τρίτη, 11.30πμ -2.30 μμ, Αμφ. Α’ (διδακτήρια Φιλοσοφικής) 

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος. Θα γίνουν εξετάσεις και στο Ηράκλειο. Θα ανακοινωθούν διαλέξεις στο Ηράκλειο.

11

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 

Β3

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ  ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com

 

Δείτε εδω το syllabus του μαθήματος.

Θα γίνει εξέταση του μαθήματος Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

* Δεν προσμετράται στη λήψη πτυχίου

Δηλώσεις μαθημάτων : 13-27/2/2017

Έκδοση 16/2/2017_2

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΘΕΤΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ MAΘHMATA

(για την λήψη πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας )& ΑΛΛΑ (ενημέρωση: 21-12-2016)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (9-27/1/2017)

 

 

 

 

 

αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Κατη-

γορία

Φοιτητές/τριες

Διδάσκων/ Τμήμα

Εξέταση

1

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

4

B3

 

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

 

18/1, 11.30-2.30, Ρέθυμνο, αίθουσα Δ1Α

2

ΣΘΤΕ-301 Κίνηση & Ποιότητα Ζωής

2

-

178

Εμμ. Στρατάκης, Ομότ.Καθ. Βιολογίας stratakism@biology.uoc.gr

Στέλιος Ζαχαριουδάκης,ΕΕΠ Φυσικ.Αγωγής unisport@admin.uoc.gr

 

20/1/2017 ΤΜΕΜ 5-8 μμ

Αμφ.Α201, Αμφ.Α203

3

ΣΘΤΕ-201 :Ψυχολογία του Εφήβου

4

Β1

401

Μαρία Μαρκοδημητράκη-ΠΤΠΕ markodim@edc.uoc.gr

Γεώργ. Κρασανάκης Ομότ. Καθηγ.Ψυχολογίας

gekrasanakis@gmail.com

Σάβ.21/1, ΤΜΕΜ, 10-1

Αμφ.Α201, Αμφ.Α203,Α212,

Α214-6, Ε204

4

Ψ2301: Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

4

Β1

78

Θεανώ Κοκκινάκη, ΨΥΧ

kokkinaki@uoc.gr

27/1, Φυσική, Αμφ. Ξανθόπουλου- Πνευματικού (Αμφ.Α)

9-12

5

 

Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

4

Α1

419

Κων. Καρράς, ΠΤΔΕ

kgkarras@gmail.com

25/1 ΤΜΕΜ, 5-8 μμ

Αμφ.Α201, Αμφ.Α203,Α212,

Α214-6, Ε204

6

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία της ΝεοΕλληνικής Εκπαίδευσης

4

Α3

180

Αντώνιος Χουρδάκης, ΠΤΔΕ

ahurdakis@edc.uoc.gr

26/1, 13.00-16.00 Χημεία, Αμφ. Α1, Α2, Α3ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΘΕΤΕ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ) (ενημέρωση: 21-9-2016)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-17 (19/9/2016 - 16/12/2016)


 

 

 

 

αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Κατη-

γορία

Διδάσκων/ Τμήμα

Διδασκαλία

Σημειώσεις

1

Γ03Π08: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

4

Β3

Μ. Κλεισαρχάκης,

ΕΔΙΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα -ΠΤΔΕ

email:kleisarx@edc.uoc.gr

 

 

Ρέθυμνο, Πέμπτη, 

08.30 – 11.30,

στην αίθουσα Δ2

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Σημειώσεις από τον διδάσκοντα στο ιδρυματικό σας e-mail.

Τελικός βαθμός του μαθήματος: εργασία 50% και 50% τελικός βαθμός. Το υλικό του μαθήματος "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" βρίσκεται στο δικτυακό τόπο 

 https://app.box.com/s/26eof

>3zhgoefb0sck6xq3zhcrqfywj1t

2

ΣΘΤΕ-301 Κίνηση &

Ποιότητα Ζωής

2

-

Εμμ. Στρατάκης, Ομότ.

Καθ. Βιολογίας stratakism@biology.uoc.gr

Στέλιος Ζαχαριουδάκης,

ΕΕΠ Φυσικ.Αγωγής unisport@admin.uoc.gr

Ηράκλειο,Τετάρτη

5-7 μ.μ.

Αίθουσα πολυμέσων, Τμήμα Βιολογίας, ισόγειο

Για θέματα που θα διδαχθούν και  δε συμπεριλαμβάνονται στα προτεινόμενα συγγράματα θα δοθούν επιπρόσθετες σημειώσεις.

3

ΣΘΤΕ-201 :Ψυχολογία

του Εφήβου

4

Β1

Μαρία Μαρκοδημητράκη-

ΠΤΠΕ markodim@edc.uoc.gr

Γεώργ. Κρασανάκης Ομότ. Καθηγ. Ψυχολογίας

gekrasanakis@gmail.com

Ηράκλειο, Τετάρτη

11.00-14.00, ΤΜΕΜ, Ε204

Όλα τα μαθήματα γίνονται στο Ηράκλειο.

Προσοχή: Άλλαξε το

Σύγγραμμα. Το νέο: «Η εφηβεία:

Ψυχολογική θεώρηση». Η ύλη είναι απλούστερη και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των φοιτητών  της ΣΘΕΤΕ.

4

 

ΧΗΜ009 : Πρακτική Άσκηση της

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

6

Γ2

Νίκος Χανιωτάκης, ΧΗΜ

chaniotakis@uoc.gr

Δημήτρης Σταύρου, ΠΤΔΕ

dstavrou@edc.uoc.gr

Ηράκλειο,

Πέμπτη 16.00-18.00 Αίθ.307,

Χημεία,

Παρασκευή 16.00-18.00, Αμφ.1,

Χημεία

Προαπαιτούμενο είναι το μάθημα «ΧΗΜ010: Διδακτική των

Φυσικών Επιστημών», που εφεξής θα προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο σε όλη τη ΣΘΕΤΕ.

5

Ψ2301:  Αναπτυξιακή

Ψυχολογία ΙΙ

4

Β1

Θεανώ Κοκκινάκη, ΨΥΧ

kokkinaki@uoc.gr

Ρέθυμνο,

Δευτέρα 14.30-17.30, Αίθουσα

Δ1Α

e-learning

 

6

Α01Π01: Εισαγωγή στην

Παιδαγωγική

4

Α1

Κων. Καρράς, ΠΤΔΕ

kgkarras@gmail.com

Ρέθυμνο,

Τρίτη 17.30-20.30, Αίθουσα Δ7

e-learning

 

7

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία

της ΝεοΕλληνικής

Εκπαίδευσης

4

Α3

Αντώνιος Χουρδάκης, ΠΤΔΕ

ahurdakis@edc.uoc.gr

Ρέθυμνο,

Παρασκευή 11.30-14.30,

 Αίθουσα Δ7

e-learning

Σημ: Ο πίνακας διαμορφώνεται όπως παραπάνω από την μέχρι στιγμής ενημέρωση. Παρακαλώ να παρακολουθείτε τακτικά για προσθήκες.

Τελευταία Ενημέρωση  21/09/2016


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (& ΑΛΛΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΘΕΤΕ (έκδοση 29-8-2016)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (25/8/2016-16/9/2016)

Παρακαλώ να ενημερώνεστε συχνά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, διότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Προστέθηκε το μάθημα ΣΘΤΕ301 Κίνηση και Ποιότητα Ζωής, το οποίο θα εξεταστεί στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Ηράκλειο, στις 15/9/2016 και ώρα 09.00-12.00.

 

 

 

 

Κωδικός

ΕΞ.

Εγγ.

Μάθημα

Διδάσκων/ουσα

Τόπος / χρόνος εξέτασης

ΣΘΤΕ201

ΧΕ

199

Ψυχολογία του Εφήβου

Μαρία Μαρκοδημητράκη ΠΤΠΕ

Γεώργιος Κρασανάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τμ.Μαθ/κών & Εφαρμ. Μαθ/κών

31/8/2016, 13.00-16.00, Αμφ. Α203, Α201

Α05Π06

ΧΕ

41

Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Αντώνης Χουρδάκης

ΠΤΔΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ

9/9/2016, 11.30-14.30, Αμφιθέατρο Δ

ΚΠΑ002

ΧΕ

61

Διδακτική Μεθοδολογία

Ελένη Κατσαρού

ΦΚΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

12/9/2016, 11.30-14.30, Αμφ.Α, Β, Αίθ.7

Α01Π01

ΧΕ

102

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Κων/νος Καρράς

ΠΤΔΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ

12/9/2016, 11.30-14.30, Αμφ. Δ3, Δ7

ΚΠΑ030

ΕΕ

176

Ιστορία της Εκπαίδευσης

Κατερίνα Δαλακούρα

ΦΚΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τμ.Μαθ/κών & Εφαρμ.Μαθ/κών

12/9/2016, 17.00-20.00, Αμφ.Α203, Α201

ΕΠΑ304

ΕΕ

220

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Θεόδωρος Ελευθεράκης

ΠΤΠΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τμ.Μαθ/κών & Εφαρμ.Μαθ/κών

14/9/2016, 17.00-20.00, Αμφ.Α201, Ε204

ΧΗΜ010

ΧΕ

 

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Νίκος Χανιωτάκης

ΧΗΜ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15/9/2016, 13.00-15.00, Τμ. Χημείας  Αμφ. Α1

ΚΠΑ016

ΕΕ

94

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών- Παιδείας

Πάνος Θεοδώρου

ΦΚΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/9/2016, 13.00-16.00, Τμ. Επιστ.Υπολ. Αμφ.Β

ΚΨΒ091

ΧΕ

13

Παιδαγωγική Ψυχολογία: Η Δημιουργική Σκέψη

Δέσποινα Σταματοπούλου

ΦΚΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

19/9/2016, 14.30-17.30, Αμφ.ΓΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (& ΑΛΛΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΘΕΤΕ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (έκδοση 6/24-5-2016)

 

Το μάθημα ΣΘΤΕ301: Κίνηση και Ποιότητα Ζωής θα εξεταστεί στις 14/6/2016 και ώρα 10.00-13.00 στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου (η ύλη της εξέτασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Γυμναστηρίου : http://unisport.uoc.gr, τελευταία νέα, μάθημα "Κίνηση και Ποιότητα Ζωής"

 

 

 

 

Κωδικός μαθήματος

Εγγεγραμ-μένοι

Μάθημα

Διδάσκων/ουσα

Τόπος / χρόνος εξέτασης

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΠΑ030

146

 

Ιστορία της Εκπαίδευσης

Αικατερίνη Δαλακούρα

 

 

7/6/2016, 5-8 μμ

Αμφ. Α1, Α2, Α3

Τμήμα Χημείας

Δείτε  τις αναρτήσεις της διδάσκουσας, ανακοινώσεις κλπ και στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο studentsweb.cc.uoc.gr αλλά και στην πλατφόρμα του e-learning (η τελευταία έχει ενημερωθεί προσφάτως).

ΚΠΑ016

136

 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών-Παιδείας

Πάνος Θεοδώρου

ΦΚΣ

 

14/6/2016,  1-4 μμ

Αμφ.Β  

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

 

ΕΠΑ304

384

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=134

Θεόδωρος Ελευθεράκης, ΠΤΠΕ

17/6/2016, 4-7 μμ

Αμφ.Α1, Α2, Α3 Τμήμα Χημείας

Η  τελική ανακεφαλαιωτική συνάντηση θα γίνει στις 10/6/2016 στο Αμφ.Α1 του Τμήματος Χημείας και ώρα 1-4 μμ. Η συνάντηση αυτή θα δίνει τη συνολική εικόνα του μαθήματος και θα καθοδηγεί τον τρόπο μελέτης και εξέτασης .

Προσοχή: είναι σημαντική η συνάντηση αυτή για την επιτυχή εξέτασή σας και καλό είναι να παρευρίσκεστε.


Σημ.1:          Η εξεταστική περίοδος της ΣΘΕΤΕ είναι :30/5-17/6/2016


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

 

 

 

 

Κωδικός

μαθήματος

Μάθημα

ECTS

Διδάσκων

Ανακοινώσεις

Μαθήματος

ΕΠΑ 304

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

4

Θεόδωρος Ελευθεράκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τηλ.28310-77667

elefthet@edc.uoc.gr

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΚΠΑ 016

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών-Παιδείας

5

Πάνος Θεοδώρου

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τηλ.28310-77204

pantheo@fks.uoc.gr

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΚΠΑ 030

Ιστορία της Εκπαίδευσης

5

Κατερίνα Δαλακούρα

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τηλ. 28310-77234

dalakoura@phl.uoc.gr

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΒΙΟΛ 470

ΦΥΣ 393

ΕΤΥ 333

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 

6

Εμμ. Παπαμαστοράκης (ΠΔ 407)

 

Κάντε κλικ εδώ για τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΧΗΜ 009

Πρακτική Άσκηση Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

 

6

Νίκος Χανιωτάκης

Τμήμα Χημείας

Τηλ.2810-545018

nchan@chemistry.uoc.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΣΘΤΕ 302

Ακαδημαϊκά Αγγλικά

2 *

Δεν προσμετράται στη λήψη του πτυχίου

ΕΕΠ ΣΘΤΕ

Μαρία Κουτράκη

Τηλ. 2810-394053

koutraki@biology.uoc.gr

Κάλλια Κατσαμποξάκη- Hodgetts

Τηλ. 2810-545102

english@chemistry.uoc.gr

Κάντε κλικ εδώ για τις ανακοινώσεις του μαθήματος