Αναλυτικές πληροφορίες για μάθημα "ΣΘΤΕ 302 Ακαδημαϊκά Αγγλικά"

Με απόφαση της Επιτροπής Σπουδών της ΣΘΕΤΕ της 16/2/2016 αποφασίστηκε η δημιουργία του μαθήματος με τίτλο «Ακαδημαϊκά Αγγλικά» (Academic English).

Προτείνεται το μάθημα να αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 2 ECTS μονάδων, να μην προσμετρείται στη λήψη του πτυχίου, να αναφέρεται στο παράρτημα διπλώματος και να ενσωματωθεί στον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρουν τα Τμήματα της ΣΘΕΤΕ, έπειτα από σχετική απόφαση της Γ.Σ. του κάθε Τμήματος.

 

Θεωρείται ότι το μάθημα αυτό δεν καλύπτει οποιαδήποτε προαπαιτούμενα ή περιορισμούς που έχουν οριστεί στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων. Θα θεωρείται απλά ως βοηθητικό μάθημα, στο οποίο δεν θα δίνεται βαθμός, αλλά θα αξιολογείται ως pass ή fail και θα προσφέρεται και τα δύο εξάμηνα κάθε έτους.

Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο στην ακαδημαϊκή κοινότητα στην σύνδεσμο και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς.