10_2018. Πρόοδος στο μάθημα "ΣΘΤΕ-202: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΘΤΕ‐202»
 Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις
23/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00‐18.00 στο
Αμφιθέατρο 1 στο Τμ.Χημείας.
Αναστασία Πρατικάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΘΤΕ‐202: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ »

Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 23/3/2018,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00‐18.00

στο Αμφιθέατρο 1 στο Τμ.Χημείας.

Η διδάσκουσα

Αναστασία Πρατικάκη