11_2018. Αποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης υποτροφιών "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη" ακαδ.έτους 2016-17

Ηράκλειο, 14-3-2018 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» που συνεδρίασε την 14-3-2018, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

 Ονοματεπώνυμο

  1. Νιπυράκης Αργύριος
  2. Πασπαλάκη Ελένη – Άννα
  3. Γιαννακουδάκη Καλλιόπη
  4. Παπαδάκης Πέτρος

 Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως 26-3-2018) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη, κτήριο Διοίκησης ΙΙ, τηλ. 2810 393200).

 

Δείτε εδώ το συνημμένο.