169. Δελτίο Τύπου Erasmus Joint Master ACES Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο, 22.03.2017

                                                                                    Αρ.Πρωτ. 4013          

 

  

Δελτίο Τύπου:

 

Erasmus Joint Master ACES – Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης:

«Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία/Aquaculture, Environment and Society».

 Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών  στο πλαίσιο του Joint Master Erasmus Mundus (Erasmus+) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Highlands  and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο-Σκωτία) και το Université de Nantes (Γαλλία).


Σκοπός του διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την απόκτηση βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον
τομέα της επιστήμης των Υδατοκαλλιεργειών. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται τόσο από τον χαρακτήρα του φυσικού αντικειμένου όσο και από τις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

 

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, οι οποίοι θα κατέχουν:

 

  • αναλυτική γνώση των βιολογικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών βάσεων της Υδατοκαλλιέργειας καθώς και των αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον,
  • σαφή άποψη για
    την οικονομική και κοινωνική διάσταση της σημαντικής αυτής δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας,
  • ικανότητες αντιμετώπισης των προκλήσεων σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας, και
  • δεξιότητες και εφόδια για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλήματα στο χώρο της παραγωγής.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες που προέρχονται από συγγενείς ειδικότητες, ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητας τους και να τις επαναπροσδιορίσουν σε ένα σύγχρονο, ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό υλοποιείται με την εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο στηρίζεται σε κλασσικές άλλα και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, στην έρευνα και στη συνεργασία με  εδραιωμένα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα αλλά και με μεγάλες παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Υδατοκαλλιεργειών.

 

Στο πρόγραμμα το τρέχον έτος φοιτούν είκοσι πέντε (25) φοιτητές από Αμερική, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, Κολομβία, Περού, Μπαγκλαντές, Κίνα, Φιλιππίνες, Αγγλία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία και άλλες χώρες, οι οποίοι θα βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.