17_2018. Αναβολή μαθήματος "Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό"

Το προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 16/4/2018 μάθημα "Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό"  αναβάλλεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα κ. Κλεισαρχάκη.

Θα γίνει κανονικά το μάθημα την ερχόμενη Δευτέρα 23/4/2018.


Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας