181. Ανακοίνωση για 7ο Συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ "Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές"