186. Ηλεκτρονική έρευνα για το βιοτικό επίπεδο φοιτητών/τριών,σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Σας ενημερώνουμε ότι υπό την αιγίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
διεξάγεται από συναδέλφους της Σχολής ηλεκτρονική έρευνα   που απευθύνεται
πρωτίστως στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του
Πανεπιστημίου Κρήτης που μένουν κυρίως μακριά από την οικογένειά τους
στις δύο πόλεις του Ηρακλείου και Ρεθύμνου με στόχο  να διερευνήσει
τις απόψεις τους για τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής τους
στις δύο αυτές πόλεις. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να απαντήσουν
στα ερωτήματα της έρευνας  που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της
ΣΚΕ  www.soc.uoc.gr

Ο Κοσμήτορας της ΣΚΕ

Δημήτρης Μυλωνάκης