192. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δείτε εδώ την έκδοση Μαρτίου 2017.