193. Η αξία των επιστημονικών συλλογών φυσικής ιστορίας και ο ρόλος τους στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.nhmc.uoc.gr/el/news/31030