196. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πανεπιστημίου Κρήτης - Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) υλοποιεί από τον Ιούλιο του 2014 το έργο «LIFE Natura 2000 Value Crete» με τίτλο: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» [LIFE13 INF/GR/000188 – ΚΑ 4107].

 

Στο πλαίσιο του έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης - ΜΦΙΚ διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα: «Δίκτυο NATURA 2000: Κοινωνία και Οικονομία», σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα προγράμματα και αφίσες:

1.  Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Χανίων, Χανιά, Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, ώρες 10.00 – 16.00.

2.  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βούτες, Τρίτη, 23 Μαΐου 2017, ώρες 10.00 – 16.00.

3.  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, ώρες 10.00 – 16.00.

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΑΤΕΙ Κρήτης.

 

http://news.uoc.gr/news/2017/15-05/αφίσα.Ρέθυμνο.jpg

http://news.uoc.gr/news/2017/15-05/αφίσα.Χανιά.jpg

http://news.uoc.gr/news/2017/15-05/Πρόγραμμα.Πανεπιστήμιο.Κρήτης.Ηράκλειο(23-May-2017).pdf

http://news.uoc.gr/news/2017/15-05/Πρόγραμμα.Πανεπιστήμιο.Κρήτης.Ρέθυμνο(24-May-2017).pdf

http://news.uoc.gr/news/2017/15-05/Πρόγραμμα.Πολυτεχνείο.Κρήτης.Χανιά(22-May-2017).pdf