199. Εικαστική έκθεση για την προστασία των άγριων ορχιδεών της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ)

 

Εικαστική έκθεση για την προστασία των άγριων ορχιδεών της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ)


Από τις 5 έως τις 25 Μαΐου 2017, το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) φιλοξενεί στον Εκθεσιακό χώρο του την περιοδική έκθεση με τίτλο: «Ορχιδέες, μικρές και εύθραυστες σαν τα παιδιά μας», που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Σκοπός της έκθεσης είναι η ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για την ομορφιά και σπανιότητα των άγριων ορχιδεών της Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά και για τις απειλές που αντιμετωπίζουν.

Η έκθεση παρουσιάζεται παράλληλα στην Ελλάδα και την Τουρκία και περιλαμβάνει συνολικά 10 εκθέματα – φωτογραφίες, διοράματα και εικαστικά.

Η εικαστική έκθεση είναι μία δράση του έργου ICON (Interactive Conservation Platform for Orchids Native to Greece-Turkey), που έχει ως στόχο την εγκαθίδρυση ενός δικτύου ελληνικών και τουρκικών φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των άγριων ορχιδέων, τη δημιουργία ενός νέου καινοτόμου κοινού εργαλείου και μεθοδολογιών για την εκπαίδευση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την προετοιμασία κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση των ειδών ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των Τούρκων και των Ελλήνων πολιτών σχετικά με συγκεκριμένα απειλούμενα είδη. Το έργο στοχεύει επίσης στην ενημέρωση της τουρκικής κοινωνίας, ιδιαίτερα των ΜΚΟ, των τοπικών αρχών και των σχετικών κοινωνικών εταίρων για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο ICON συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας. Συντονιστής είναι η Γερμανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Sails-For-Science Foundation». Στο έργο συμμετέχουν η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Τουρκική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ένωση για τη Διατήρηση των Ορχιδέων της Αττάλειας και της Βιοποικιλότητας» (Association for the Conservation of Antalya Orchids and Biodiversity). Επίσης συνεργάζονται οι ακόλουθοι φορείς: IUCN  Orchid Specialist Group (International Union for Conservation of Nature, Ελβετία), Kew Royal Botanic Gardens (Μεγάλη Βρετανία) και Smithsonian Environmental Research Centre (ΗΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.eastmedorchids.org

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/16-05/Ekthesi_Orchidees_NHMC_final_DT.pdf

http://news.uoc.gr/news/2017/16-05/Dactylorhiza.saccifera.jpg

http://news.uoc.gr/news/2017/16-05/orchids.jpg

http://nhmc.uoc.gr/el/news/31029
Facebook :  Natural History Museum of Crete  & Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης