204. Εθνικό συνέδριο «Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα»

1η Ανακοίνωση-Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών στο εθνικό συνέδριο «Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» (http://lifethemis.eu/el/eldcongress).

 

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE14 GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis (http://lifethemis.eu/), θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις  8-10 Σεπτεμβρίου, 2017.

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε Εισαγγελείς, Δικαστές, δικηγόρους, νομικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στελέχη-υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών που ευθέως εμπλέκονται σε θέματα περιβαλλοντικού εγκλήματος, περιβαλλοντικής ζημίας, αποκατάστασης, επιστήμονες στον τομέα του Περιβάλλοντος κ.α.

 

Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (2004/35/ΕΚ), τις κοινωνικές προεκτάσεις της περιβαλλοντικής παραβατικότητας, την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της άγριας ζωής, την αποτελεσματικότητα της δίωξης του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην Ελλάδα, τη συνεισφορά των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος από πολιτικής, διοικητικής πλευράς και δικαιϊκής άποψης κ.ά.

 

Παρακαλούμε προωθείστε προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Με εκτίμηση,

 

Για τη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

 

ΠΟΠΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ

Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Ενημέρωσης

LIFE NATURA THEMIS

Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Λ. Κνωσού, Γραφείο N208

ΤΚ 71409, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 393281, Φαξ: 2810 393294

Κινητό: 6972 279889

E-mail (1) : pbaxevani@nhmc.uoc.gr

E-mail (2) : popibax@yahoo.gr