212. Τέσσερις υποτροφίες για πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από ευγενή χορηγία της COSMOTE αποφάσισε την χορήγηση υπτοροφιών (εκάστη συνολικού ετήσιου ύψους 5000 ευρώ) για 4 πρωτοετείς φοιτητές του 2017-18, δηλαδή εκείνον/η που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και αντιστοίχως στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών καθώς και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης