217. Ανακοίνωση για λειτουργία Πανεπιστημίου Κρήτης τον Αύγουστο

 

Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης θα παραμείνουν κλειστές κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 7 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017.
Κατά την ανωτέρω περίοδο θα λειτουργεί προσωπικό ασφαλείας, από την Υπηρεσία Φύλαξης και Τεχνικών Έργων του Ιδρύματος.
Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης θα παραμείνουν κλειστές κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 7 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017.

 

Κατά την ανωτέρω περίοδο θα λειτουργεί προσωπικό ασφαλείας, από την Υπηρεσία Φύλαξης και Τεχνικών Έργων του Ιδρύματος.

 

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης