221. Πληροφορίες για νεοεισαχθέντες φοιτητές (4-9-2017)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές. 

http://www.uoc.gr/announce/welcome2017.html?item_id=6289