226. Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής (για χρονικό διάστημα 01.12.2017 έως 31.08.2019)