23_2018. Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2020.