233. Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, καθώς και τη διαδικασία.

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών (www.minedu.gov.gr).