235. Εισαγωγικό μάθημα "ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία", ΦΚΣ, Διδάσκουσα : κ. Ελένη Κατσαρού

Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα "ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία" 

με διδάσκουσα την κα Ελένη Κατσαρού

θα γίνει την Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 5-7 μμ,

στην αίθουσα Β του Τμήματος Βιολογίας

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας