238. Μάθημα «Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού»

Μάθημα «Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού»

Διδάσκων: κ. Μιχάλης Κλεισαρχάκης

Θα γίνει μάθημα την Τρίτη 24/10/2017, ώρα 5-7

στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Σημαντικό θέμα : θα καθοριστεί η ημερομηνία προόδου.