239. Κοινό Δελτίο Τύπου για τον Κρητικό Αγριόγατο από το ΜΦΙΚ και τον Φορέα Διαχ/σης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς