242. Ανακοίνωση για "ΣΘΤΕ-203: Πρακτική Άσκηση της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών "

Η Πρακτική Άσκηση της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

για το χειμερινό εξάμηνο 2017-18 βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Έχει δοθεί η άδεια από το Υπουργείο προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εισέλθουν στα σχολεία.

 

Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για το σχολείο και τον εκπαιδευτικό 

που θα αναλάβει την επίβλεψή τους, στο μάθημα της Πέμπτης 26/10 (16.00'-18.00').

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει από Δευτέρα 30/10/2017.

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών