248. Προκήρυξη διενέργειας επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών