251. Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε εδώ την αναλυτική Απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη

Διευθυντών των Τομέων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

και

Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας 

του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018, κατ' άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (Α' 114)