252. Διανομή συγγραμμάτων μαθήματος "ΣΘΤΕ-201: Ψυχολογία του Εφήβου"

Θα γίνεται διανομή συγγραμμάτων του μαθήματος

"ΣΘΤΕ-201 Ψυχολογία του Εφήβου"

κάθε Δευτέρα από 6/11/2017 έως και 12/1/2018 

ώρες 11-2 στην αίθουσα συνεδριάσεων

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας