253. Διάλεξη μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

Θα γίνει διάλεξη του μαθήματος

"Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

την Τετάρτη 22/11/2017 και ώρα 11-1 

στην αίθουσα Ε204 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Διδάσκων: κ. Κ. Καρράς (ΠΤΔΕ)