262. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα του Τμήματος Βιολογίας