264. Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ (Τμήμα Βιολογίας)

Δείτε εδώ το έγγραφο  :

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι ΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Κατά τη συνεδρίασή της, στις 24 Νοεμβρίου 2017)
ΘΕΜΑ:
Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Η        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι ΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2017

Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 16596

(Κατά τη συνεδρίασή της, στις 24 Νοεμβρίου 2017)

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018.

_____________________________________________________________________________________________

 

Δείτε εδώ το έγγραφο :

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι ΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (Κατά τη συνεδρίασή της, στις 24 Νοεμβρίου 2017)

Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2017

Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 16597

ΘΕΜΑ:

Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος, του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018.