266. Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου & αναπληρωτή του προσωπικού ΕΤΕΠ στη ΓΣ της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία ΣΘΕΤΕ