267. Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου & αναπληρωτή του προσωπικού ΕΔΙΠ στη ΓΣ της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία ΣΘΕΤΕ