1. Χορήγηση επτά υποτροφιών Κληροδοτήματος "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη" ακαδ. έτους 2016-17

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 τη χορήγηση επτά υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη", σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο της "Διδακτικής", σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, 

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεως 26η Φεβρουαρίου 2018

Δείτε εδώ την αίτηση.

Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση.