28_2018 Παραλαβή παιδαγωγικών συγγραμμάτων από Ηράκλειο και παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει παιδαγωγικά συγγράμματα στον Εύδοξο, μέσω των διασυνδεδεμένων τμημάτων, θα τα παραλάβουν από Ρέθυμνο.

Όσοι φοιτητές/τριες θέλουν να τα παραλάβουν από Ηράκλειο, θα πρέπει να ξαναμπούν στη δήλωσή τους να ακυρώσουν τα συγκεκριμένα συγγράμματα και να τα ξαναδηλώσουν μέσω του Τμήματός τους.

Εάν έχουν οποιαδήποτε απορία να απευθύνονται στις γραμματείες των Τμημάτων τους. 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 18 Μαϊου 2018,

ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί  την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.

 

Στον σύνδεσμο https://eudoxus.gr/Files/Paratasi_Earinou_2017-18.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.