34_2020. Έρευνα σε φοιτητές αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ονομάζομαι Αγορίτσα Ψύλλου.
Είμαι μέλος της ομάδας που διεξάγει έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος

ΕΔΒΜ103 με τίτλο: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

εκπονούμε μελέτη με τίτλο: «Η επίδραση των συμπεριφορών «άδηλης» μικρο-επιθετικότητας (microaggressions) στην ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(ΦμεΑ)» .

Επιστημονική υπεύθυνη είναι η κα Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας.

Σεβόμενοι απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και γι’ αυτό τον λόγο δεν ζητάμε να σημειωθούν προσωπικά στοιχεία πουθενά.

Η έρευνα είναι πανελλαδική και εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://forms.gle/QU75d6joMSqMSR5XA  

Σε περίπτωση απορίας ή ενδιαφέροντος για τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Αγορίτσα Ψύλλου: ritapsilou@gmail.com

Τηλ.: 6934 630065

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας.

Με εκτίμηση,

Αγορίτσα Ψύλλου,
Ειδική παιδαγωγός στο Υπουργείο Παιδείας,
PhD Εκπαιδευτική Ψυχολογία,
MSc Σχολική Ψυχολογία,
 Ερευνήτρια
email:ritapsilou@gmail.com
skype:Rita Psyllou