36. Συγκρότηση 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την Πράξη συγκρότησης 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019, κατ' άρθο 27 του Ν. 4485/2017 (Α'114).