37. Συγκρότηση 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στη Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση συγκρότησης τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τνήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικ΄λων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019, κατ' άρθρα 21 και 26 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114).