38_2020. Εξέταση μαθήματος "ΣΘΤΕ 209 : Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος «Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας-ΣΘΤΕ 209» ότι οι τελικές εξετάσεις  θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά το Σάββατο,  27/6/2020, στις 10.00πμ .

 

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FqnKgZUy5t7iBw0NQTa60ytrt1l404Me-uAE-MshPFk/edit#gid=0

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος, η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις και η ύλη των  εξετάσεων έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1579. Στην ίδια πλατφόρμα θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

Η διδάσκουσα

Α.Πρατικάκη