39_2020. Εξέταση μαθήματος "ΣΘΤΕ 208 Διαπολιτισμικότητα και συμβουλευτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση"

 

Θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις στο μάθημα 
"ΣΘΤΕ 208 Διαπολιτισμικότητα και συμβουλευτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση",  το Σάββατο 20- 6- 2020 και ώρα 11.00 πμ 

Τα θέματα θα εξηγηθούν  μέσω πλατφόρμας  webex και
μετά από το χρόνο που θα αφιερωθεί στην εξήγηση των θεμάτων,
θα δοθεί 1 ώρα  και 30 λεπτά,  για την ολοκλήρωση των απαντήσεων,
προκειμένου να αποσταλούν στη διδάσκουσα.
Οι φοιτητές θα ενημερωθούν άμεσα για την ημερομηνία εξέτασης
και μέσα από το e learn 

Η διδάσκουσα 
Ειρήνη Σπανάκη