41_2018. Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας τη Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019.

 

Δείτε ΕΔΩ  την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Βιολογίας τη Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019.