43_2020. Επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ' αρ. 433ης/5-6-2020 έκτακτης συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ε γ κ ρ ί ν ε ι
την επαναλειτουργία της της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Πανεπιστημιουπόλεις
Ρεθύμνου και Ηρακλείου από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, με ωράριο εξυπηρέτησης κοινού
κατόπιν ραντεβού και σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ως
εξής:
1. Εξυπηρέτηση κοινού για ανάγκες κυκλοφορίας υλικού με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και
μόνο για την κυκλοφορία (δανεισμός και επιστροφή) υλικού, με τις εξής ειδικότερες
προϋποθέσεις λειτουργία :
α. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των χρηστών εντός του κτηρίου, παρά μόνο η επίσκεψή τους
στον χώρο εισόδου κατόπιν σχετικού ραντεβού.
β. Οι χρήστες εντοπίζουν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της
Βιβλιοθήκης και αποστέλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο το αίτημα για το δανεισμό τους.
γ. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης συγκεντρώνει τα βιβλία και ειδοποιεί τους χρήστες ότι είναι
έτοιμα προς παραλαβή, ορίζοντας σχετικό ραντεβού.
δ. Τα βιβλία που επιστρέφονται παραμένουν σε απομόνωση σε ειδικό χώρο για συγκεκριμένο
χρόνο, ανάλογα με το υλικό του εξωφύλλου τους : 72 ώρες (τρεις ημέρες) αν έχουν χάρτινο
εξώφυλλο, 240 ώρες (δέκα ημέρες) αν έχουν πλαστικοποιημένο εξώφυλλο. Μετά την
παρέλευση του χρόνου απομόνωσης τα βιβλία επαναταξιθετούνται και είναι διαθέσιμα για εκ
νέου δανεισμό σε ενδιαφερόμενους χρήστες.
2. Ενέργειες για την ασφαλή επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης.
α. Προμήθεια και εγκατάσταση διαφανών προστατευτικών γραφείου για τις θέσεις εργασίας
εξυπηρέτησης κοινού, για την προστασία τόσο των προσερχόμενων χρηστών, όσο και των
υπαλλήλων.
β. Λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας αιτήματος δανεισμού, την οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιούν οι χρήστες για την αποστολή των αιτημάτων τους.
2
γ. Λειτουργία μη διασταυρούμενων διαδρομών προσέλευσης - αποχώρησης χρηστών κατά τρόπο
ώστε οι χρήστες να εισέρχονται από μια θύρα και να εξέρχονται από άλλη ακολουθώντας
μονή κατεύθυνση, και η σήμανση με ταινίες σήμανσης δαπέδου για την οριοθέτηση των
απαιτούμενων μεταξύ των χρηστών αποστάσεων στις αναγκαίες εντός των κτηρίων διαδρομές.

ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι

η επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, με ωράριο εξυπηρέτησης κοινού κατόπιν ραντεβού και σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ως εξής:

1. Εξυπηρέτηση κοινού για ανάγκες κυκλοφορίας υλικού με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και μόνο για την κυκλοφορία (δανεισμός και επιστροφή) υλικού, με τις εξής ειδικότερες

προϋποθέσεις λειτουργία :

α. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των χρηστών εντός του κτηρίου, παρά μόνο η επίσκεψή τους στον χώρο εισόδου κατόπιν σχετικού ραντεβού.

β. Οι χρήστες εντοπίζουν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και αποστέλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο το αίτημα για το δανεισμό τους.

γ. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης συγκεντρώνει τα βιβλία και ειδοποιεί τους χρήστες ότι είναι έτοιμα προς παραλαβή, ορίζοντας σχετικό ραντεβού.

δ. Τα βιβλία που επιστρέφονται παραμένουν σε απομόνωση σε ειδικό χώρο για συγκεκριμένο χρόνο, ανάλογα με το υλικό του εξωφύλλου τους : 72 ώρες (τρεις ημέρες) αν έχουν χάρτινο εξώφυλλο, 240 ώρες (δέκα ημέρες) αν έχουν πλαστικοποιημένο εξώφυλλο. Μετά την παρέλευση του χρόνου απομόνωσης τα βιβλία επαναταξιθετούνται και είναι διαθέσιμα για εκ νέου δανεισμό σε ενδιαφερόμενους χρήστες.

2. Ενέργειες για την ασφαλή επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης.

α. Προμήθεια και εγκατάσταση διαφανών προστατευτικών γραφείου για τις θέσεις εργασίας εξυπηρέτησης κοινού, για την προστασία τόσο των προσερχόμενων χρηστών, όσο και των υπαλλήλων.

β. Λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας αιτήματος δανεισμού, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες για την αποστολή των αιτημάτων τους.

2

γ. Λειτουργία μη διασταυρούμενων διαδρομών προσέλευσης - αποχώρησης χρηστών κατά τρόπο ώστε οι χρήστες να εισέρχονται από μια θύρα και να εξέρχονται από άλλη ακολουθώντας μονή κατεύθυνση, και η σήμανση με ταινίες σήμανσης δαπέδου για την οριοθέτηση των απαιτούμενων μεταξύ των χρηστών αποστάσεων στις αναγκαίες εντός των κτηρίων διαδρομές.