48_2020. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2023.

Δείτε ΕΔΩ το υπόδειγμα της αίτησης.

Δείτε ΕΔΩ το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Δείτε ΕΔΩ το υπόδειγμα της Δήλωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.