50. Πρόγραμμα ΣΘΕΤΕ (παιδαγωγικών και άλλων μαθημάτων ) εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018