53_2018. Συγκρότηση Κοσμητείας της ΣΘΕΤΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017, για το ακαδ.έτος 2018-19

Δείτε ΕΔΩ την πράξη συγκρότησης.