54. Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδ.έτος 2018-19, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017

Δείτε ΕΔΩ την πράξη.