54_2020. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν  &  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τμήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης