57_2018. Διαλέξεις μαθήματος "Α07Π05 Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ" (κ. Καλογιαννάκη)

Στο πλαίσιο του μαθήματος  θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω τρεις διαλέξεις στο Ηράκλειο ώστε οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα το δηλώσουν να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη διδάσκουσα, για το περιεχόμενο του μαθήματος και τις απαλλακτικές εργασίες, που ενδεχομένως θελήσουν να αναλάβουν.

 

Αίθουσα Α212, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Παρασκευή  12/10/2018,  11.00-13.00 (προσοχή: αλλαγή ώρας)

Παρασκευή  9/11/2018, 10.00 – 13.00

Παρασκευή  14/12/2018, 10.00 – 13.00