61_2018. Ανακοίνωση για γιατρό εργασίας (4/10/2018)

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας με την κα Ευαγγελία Γιαννοπούλου (τηλ.2810 393100).

Κύριες υποχρεώσεις της είναι η παροχή συμβουλευτικής καθώς και η επίβλεψη και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων

Στο Ηράκλειο οι συναντήσεις θα γίνονται στο γραφείο της ιατρού Εργασίας στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ στάθμη 4 γραφείο 1, κάθε Πέμπτη.

Για ραντεβού επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Τσαλίμη (εσωτ. τηλ. 3200 ή στο tsalimi@admin.uoc.gr).